Huishoudelijk Reglement

 

- Iedere speler geeft de trainer een hand bij aankomst.

- Als een speler niet op een training of wedstrijd aanwezig kan zijn moet hij ( of de ouders) de

  trainer tijdig verwittigen.
- Het wassen na een training of wedstrijd is aangewezen (liefst met douchepantoffels)
- Alle spelers zijn minstens 5 min. voor aanvang van iedere training in de kleedkamer.
- Alle spelers zijn bij thuiswedstrijden 45 min. voor de aanvang van de wedstrijd in de

  kleedkamer.

- Alle spelers zijn bij uitwedstrijden op het afgesproken uur op de verzamelplaats.
- Voor iedere wedstrijd draagt een speler enkel wedstrijdkledij (ook de officiële training)
- Ieder speler draagt altijd beenbeschermers tijdens trainingen of wedstrijden.
- De ouders zijn niet toegelaten in de kleedkamers met uitzondering van U6/U7, hier worden   1 a 2 ouders toegelaten.
- De spelers hebben geen toegang tot het materiaalhok zonder toestemming van de trainer.

- Alle spelers helpen na de training met het opruimen van de materialen.

- Voetbalschoenen moeten grondig geborsteld worden bij het betreden van de kleedkamers.
- De trainers zijn sportief verantwoordelijk voor de spelers tijdens de trainingen en

  wedstrijden.
- Er moet orde heersen in de kleedkamers en respect hebben voor alle materiaal van de club

  en van je medespelers.

-  De spelers zorgen ervoor dat bij het verlaten van de kleedkamer alle lege petflessen,

   doucheproducten ea in de vuilbak gedeponeerd worden.
- Tijdens de koude periodes dragen de spelers voldoende kledij ( training).

- Wedstrijdkleding en de officiële training mogen niet gedragen worden tijdens de training.
- Het lidgeld moet voor aanvang van de eerste training van het voetbalseizoen betaald  

  worden.
- HET DRAGEN VAN VOETBALSCHOENEN IN DE KANTINE IS VERBODEN.

 

Mogen we vragen dat iedereen dit huisreglement zal naleven zodat alles vlot kan verlopen en er geen misverstanden mogelijk zouden zijn.