Huishoudelijk Reglement

 

- Iedere speler geeft de trainer een hand bij aankomst.

- Als een speler niet op een training of wedstrijd aanwezig kan zijn moet hij ( of de ouders) de

  trainer tijdig verwittigen.
- Het wassen na een training of wedstrijd is aangewezen (liefst met douchepantoffels)
- Alle spelers zijn minstens 5 min. voor aanvang van iedere training in de kleedkamer.
- Alle spelers zijn bij thuiswedstrijden 45 min. voor de aanvang van de wedstrijd in de

  kleedkamer.

- Alle spelers zijn bij uitwedstrijden op het afgesproken uur op de verzamelplaats.
- Voor iedere wedstrijd draagt een speler enkel wedstrijdkledij (ook de officiële training)
- Ieder speler draagt altijd beenbeschermers tijdens trainingen of wedstrijden.
- De ouders zijn niet toegelaten in de kleedkamers met uitzondering van U6/U7, hier worden   1 a 2 ouders toegelaten.
- De spelers hebben geen toegang tot het materiaalhok zonder toestemming van de trainer.

- Alle spelers helpen na de training met het opruimen van de materialen.

- Voetbalschoenen moeten grondig geborsteld worden bij het betreden van de kleedkamers.
- De trainers zijn sportief verantwoordelijk voor de spelers tijdens de trainingen en

  wedstrijden.
- Er moet orde heersen in de kleedkamers en respect hebben voor alle materiaal van de club

  en van je medespelers.

-  De spelers zorgen ervoor dat bij het verlaten van de kleedkamer alle lege petflessen,

   doucheproducten ea in de vuilbak gedeponeerd worden.
- Tijdens de koude periodes dragen de spelers voldoende kledij ( training).

- Wedstrijdkleding en de officiële training mogen niet gedragen worden tijdens de training.
- Het lidgeld moet voor aanvang van de eerste training van het voetbalseizoen betaald  

  worden.
- HET DRAGEN VAN VOETBALSCHOENEN IN DE KANTINE IS VERBODEN.

 

Mogen we vragen dat iedereen dit huisreglement zal naleven zodat alles vlot kan verlopen en er geen misverstanden mogelijk zouden zijn.

Heb je mooie foto's?

Stuur ze naar kfczwaluw@gmail.com!

© 2020 KFC Zwaluw Wiemismeer