Zo gedraagt een sportouder zich aan de zijlijn :
 

VOOR DE MATCH

      Ik toon belangstelling voor de sport van mijn kind en ga regelmatig kijken en
      supporteren.
      Ik vraag mijn kind om ervoor te gaan, altijd zijn best te doen, maar vooral plezier
      te maken.
      Ik fok mijn kind niet op, leg geen overdreven druk op zijn schouders maar stimuleer
      hem wel om zijn talenten te ontwikkelen.
      Ik stimuleer mijn kind om zich aan de regels van het spel en de fair play te houden.


TIJDENS DE MATCH


      Ik gebruik geen agressieve of schunnige taal langs de zijlijn.
      Ik applaudisseer voor knap spel, zowel van het team van mijn kind als van de ploeg 
      van de tegenstrevers.
      Ik moedig mijn kind aan en maak het niet af voor zijn fouten.
      Ik respecteer de beslissingen van de coach en de scheidsrechter.
      Tijdens de wedstrijd moedig ik aan, de instructies geeft de trainer


NA DE MATCH

      Als ik niet akkoord ga met de coach, praat ik er met hem over.
      Ik leer mijn kind respect op te brengen voor de prestatie van de tegenstrever.
      Ik kijk naar de inspanningen van mijn kind, en niet alleen naar de score of de 
      eindstand.
      Na de wedstrijd bekijk ik samen met mijn kind wat goed liep, wat minder en wat 
      we eruit kunnen leren. 

 

Taken tijdens thuiswedstrijden :
 

Hulp kantine

      De trainer of de ouders stellen een beurtrol op om te helpen in de kantine tijdens thuiswedstrijden.

      Deze hulp is vooral nodig tijdens de pauze (af te spreken met vaste toogmedewerkers, afhankelijk      

      van de drukte)

 

Hulp met opzetten en opruimen westrijdveld

      De trainer of de ouders stellen een beurtrol op om te helpen met plaatsen van goals voor de wedstrijd

      en het opruimen ervan na de wedstrijd.