Wat te doen bij blessure op training of wedstrijd ?

 

U vraagt aan Uw trainer of afgevaardigde een formulier “Aangifte van ongeval”.
of download het formulier via                   en print het recto verso uit.


Ga zo spoedig mogelijk naar een dokter van uw keuze of spoedgevallendienst.
Laat het formulier kant “Medisch getuigschrift” invullen door de dokter. Indien nodig, vraag de dokter om het aantal kine behandelingen in te vullen.

 

Let op: de verzekering van de K.B.V.B. betaalt enkel het aantal kine behandelingen terug welke aangevraagd werden. Bij verlenging van het aantal kine behandelingen steeds een nieuw voorschrift binnen brengen op het secretariaat alvorens met een nieuwe reeks behandelingen te starten.

De K.B.V.B. dekt enkel de kosten die ook door uw individuele mutualiteit gedekt worden. Indien de mutualiteit deze niet dekt, kan u deze ook niet verhalen op de verzekering van de K.B.V.B.

Vul zelf alle mogelijke gegevens in op het formulier kant “Aangifte van ongeval” (vb. naam, ziekenfonds, beroep, werkgever, enz.)

Dien de aangifte in binnen de 21 kalenderdagen na datum van het ongeval, zodat alles bijtijds kan ingediend worden bij de K.B.V.B.
 

De K.B.V.B. dekt enkel de kosten die ook door uw individuele mutualiteit gedekt worden. Indien de mutualiteit deze niet dekt

Dit kan bij :
Stef Bollen (Gerechtelijke Correspondent), Kattevennerweg 19, Wiemismeer-Zutendaal,
ofwel bij uw afgevaardigde of uw trainer.
Na einde van de behandeling, dienen alle onkostennota’s en het verkregen formulier van de KBVB terug bezorgd te worden aan de gerechtelijke correspondent. Deze maakt uw dossier dan over aan de KBVB voor terugbetaling van de onkosten.